• o Pohár primátorky Českých Budějovic - fotbal

    • 15. 5. 2024
    • V úterý 15. května proběhlo v areálu SCM Složiště další soutěžní kolo dlouhodobé sportovní soutěže o Pohár primátorky Českých Budějovic, tentokrát ve fotbalu. Utkání se odehrála za krásného slunečného a větrného počasí a naši sportovci obsadili konečné 3. místo. Hrálo se 2 x 12 minut, začaly dívky, dohrávali chlapci.

      

     základní skupina

     Pohůrecká - Matice školské 1:1 (1:0, 0:1)

     Pohůrecká - Kubatova 2:0 (2:0, 0:0)

      

     skupina o 1.-3.místo

     Pohůrecká - Máj I 1:4 (1:0, 0:4)

     Pohůrecká - Grünwaldova 0:2 (0:1, 0:1)

      

     fotbalistky

     Štěpáníková Lucie, Nevoralová Sára, Masopustová Natálie, Vondrášková Veronika, Tesařová Isabelle, Zimmelová Tereza, Khorolets Mariia, Sedlická Klaudie

      

     fotbalisté

     Doseděl Jan, Kohout Lukáš, Dvořák Hynek, Liebl Martin, Odradovec Adam, Kocmich Tomáš, Bystřický Matyáš

      

     Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, obzvlášť bych ale vyzdvihl výkon Klaudie Sedlické, která vstřelila všechny naše branky a výkon chlapců, kteří odehráli turnaj bez střídání.

    • okresní kolo v dopravní soutěži

    • 13. 5. 2024
    • Ve čtvrtek 9. května se jako každý rok uskutečnila v areálu BESIPu Dopravní soutěž mladých cyklistů. Ze školního kola do oblastního se nominovaly dva týmy, aby se utkaly ve znalosti z pravidel silničního provozu, první pomoci, v jízdě zručnosti i jízdě po dopravním hřišti.

     Proto se během dubna pravidelně scházely a připravovaly pod vedením paní učitelky Heleny Pilbauerové.

     Mladšímu týmu složenému z Nely Rulíkové, Nikoly Sodomkové, Hynka Říhy a Jiřího Vacaty se podařilo ve velké konkurenci 16 družstev umístit na 2. místě. Ve starší kategorii soutěžili Tereza Kvěchová, Alexandr Filip, Maxim Císler a Valerie Vávrovská, ti dosáhli na 3. místo.

     Navíc Tereza Kvěchová získala cenu nejlepšího cyklisty ve starší kategorii.

      

     Děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

    • McDonald´s Cup

    • 29. 4. 2024
    • V pátek 26.4. se konalo ve SCM Složiště okresní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup pro žáky 4. a 5. tříd. Ve skupině náš tým narazil na Týn nad Vltavou, který porazil 2:1 (Mach, Hain) a na Trhové Sviny, který porazil vysoko 6:2 (Obermajer, Klocok 2, Trpák 2, Hain). Vítězstvím nad oběma týmy jsme si zajistili postup z prvního místa ve skupině. V semifinále nás čekal tým ze ZŠ Dubné. V tomto zápase jsme ale bohužel již prohráli 3:1 (Klocok) a postup do finálové skupiny nám unikl. Tímto děkujeme všem klukům za kvalitní výkon a reprezentaci školy.

    • Okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek

    • 22. 4. 2024
    • V pátek 19. 4. se v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2024. V kategorii I. bylo rekordních 43 soutěžících, z toho 4 byly žákyně naší školy. Tímto bychom chtěly holkám moc poděkovat za předvedené výkony a za vzornou reprezentaci školy. 

     Umístění:

     Stříbrné pásmo: Simona Šejdová 5. A, Valérie Vazačová 5. C

     Zlaté pásmo: Anna Krepsová 5. B, Jana Flašková 5. C

    • Vynikající úspěch Emmy Moravcové

    • 15. 4. 2024
    • Vážení rodiče a žáci,

     rádi bychom vás informovali o vynikajícím úspěchu naší žákyně Emmy Moravcové ze třídy 7.C.

     Emma se zúčastnila 10.4. 2024 biologické olympiády R. Kurky, která se konala na Střední ekologické a potravinářské škole ve Veselí nad Lužnicí. Máme obrovskou radost oznamovat, že v kategorii zoologie dosáhla prvního místa!

     Srdečně blahopřejeme Emmě k tomuto skvělému výsledku a děkujeme jí za reprezentaci naší školy. Gratulujeme také všem učitelům, kteří Emmu připravovali na tuto soutěž.

     Ředitelství školy

    • o Pohár primátorky ve volejbale

    • 10. 4. 2024
    • V úterý 9. dubna proběhlo v tělocvičně ZŠ Oskara Nedbala první kolo dlouhodobé sportovní soutěže o Pohár primátorky Českých Budějovic, tentokrát ve volejbale. Obsadili jsem celkové 3. místo (z 9 škol).

      

     výsledky základní skupina (první set chlapci, druhý set dívky)

     Pohůrecká - Máj I 1:1 (21:25, 25:21)

     Pohůrecká - Matice školské 2:1 (25:5, 25:8)

      

     výsledky finálová skupina

     Pohůrecká - Kubatova 0:2 (24:25, 14:25)

     Pohůrecká - O.Nedbala 0:2 (14:25, 17:25)

      

     hráči

     Jan Plch, Tadeáš Podroužek, Adam Schneider, Jan Stehlík, Kryštof Klíma, Adam Fišer, Jindřich David

      

     hráčky

     Věra Harantová, Sabina Klímová, Natálie Masopustová, Sára Nevoralová, Eliška Sodomková, Tereza Selnerová, Klára Kindermannová, Lucie Friedecká, Valerie Vávrovská

    • "Balet do škol"

    • 6. 4. 2024
    • Ze stránek Jihočeského divadla ..."v sezóně 2023/2024 odstartuje pilotní verze projektu "Balet do škol". Prostřednictvím tohoto projektu chceme seznámit mladé potencionální publikum s aktuálními formami tance, přiblížit dětem, jak taneční divadlo může vypadat (krátké taneční ukázky z inscenací) a zapojit je do pohybu – ukázky prvků vhodné k domácímu použití dětmi, ale i pedagogy na hodinách tělesné výchovy. Chceme ukázat, že divadlo má i v 21. století své místo a balet Jihočeského divadla má různé formy, není jen „na špičkách“. Chceme v dětech probudit touhu vyzkoušet si něco nového společně s našimi profesionálními tanečníky a přibližit dětem krásu i náročnost tohoto povolání.Projekt odstratuje na jaře 2024 ve vybrané základní škole, která se jako první do projektu přihlásila a splnila technické požadavky pro realizaci.

     Projekt je komunikačně podporován odborem školství magistrátu města České Budějovice. 

    • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

    • 5. 4. 2024
    • Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a volebního řádu zřizovatele, vyhlašuje ředitelka školy volby do Školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele má 3 členy.

      

     Ředitelka školy jmenuje tento přípravný výbor:

     1. Mgr. Jaroslav Erhart
     2. Mgr. et Mgr.  Petr Drahník
     3. Mgr. Lenka Horáčková

     budou řídit nominaci, volbu a odvolání členů Školské rady.

      

     Organizace nominace a voleb:

     1. Nominace kandidátů, z řad rodičů i učitelů, bude probíhat v termínu od 29. dubna do 3. května
      1. Vše pomocí školního informačního systému
      2. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát.
     2. Administrace nominovaných proběhne od 6. května do 10. května 2024
      1. Jde o písemné potvrzení samotného kandidáta, který byl někým nominován či se sám nominoval
     3. Základní přehled všech nominovaných bude zveřejněn na stránkách školy a na úřední desce školy po dobu 14 dní (od 13. do 26. května)
     4. Volba z nominovaných kandidátů proběhne v termínu 27. – 31. května 2024
      1. Anonymně pomocí školního informačního systému
     5. Přípravný výbor vyhodnotí a oznámí zvolené zástupce do Školské rady 3. června 2024 jak na webu školy, tak i na úřední desce školy.

      

     Školská rada

     je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

     Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

     Školská rada

     1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
     2. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
     3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
     4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
     5. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
     6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
     7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

      

     Funkční období členů školské rady je tři roky.

     Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitelka školy. Ředitelka školy nebo jím pověřený zástupce je povinen se zúčastnit zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

      

      

     Kontakt na předsedu přípravného výboru:

     Mgr. Jaroslav Erhart – erhart@zspohurecka.cz

      

     Dne 5.4.2024 v Č. Budějovicích

     Ing. Dana Walterová
     ředitelka školy

    • Regionální kolo soutěže YPEF

    • 5. 4. 2024
    •  (Young People in European Forests)

     4.4. 2024 - po výhře v místním kole soutěže tým žáků 7.C ve složení Emma Moravcová, Leontýna Žákovská a Albert Kopenec postoupili do regionálního kola, které se konalo na VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku. Náš tým si porovnával znalosti z oblasti lesnictví s týmy z celého kraje a skončil na pěkné 3. místě.

    • Badatelský projekt Budějcké vody

    • 5. 4. 2024
    • Žáci naší školy se zapojili do badatelské činnosti a v následujících měsících budou zkoumat vodní toky nebo vodní plochy v okolí svého bydliště. Projekt byl odstartován na Světový den vody 22. března v areálu  Hydrobiologického ústavu a Ústavu půdní biologie a biogeochemie . Pro badatelské týmy byl připraven zajímavý program, který zahrnoval přednášku a zajímavé aktivity, které mohou děti využít při svém bádání.

      

     Lenka Ničková

    • Balet Jihočeského divadla na naší škole

    • 1. 4. 2024
    • 27.3. proběhla na naší škole akce Balet do škol. Děti prvních, druhých a třetích tříd mohly shlédnout ukázky aktuálních forem tanců a samy si mohly vyzkoušet něco nového se špičkovými baletními tanečníky. 

    • Nové "stroje" do přírodopisu = jsme nadšení

    • 26. 3. 2024
    • Naše škola nedávno obohatila výuku přírodopisu o nové mikroskopy, které umožňují žákům ponořit se do fascinujícího světa mikroskopického pozorování. Během několika hodin se naši žáci stali soběstačnými malými výzkumníky, kteří nyní zručně ovládají techniku mikroskopování a dokonce využívají integrované kamery pro dokumentaci svých objevů. Tato inovativní metoda výuky přináší nejen nové výzvy pro učitele, ale především nadšení a zvědavost do očí našich žáků, kteří se alespoň na chvíli mohou stát skutečnými vědci. Děkujeme katedře botaniky JČU za poskytnutí různých druhů řas, které jsou pro naše pozorování nepostradatelné.

     Na závěr bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování všem učitelům přírodopisu, kteří se nebojí přijmout nové výzvy a připravují pro naše žáky inspirující a interaktivní hodiny.

     Vratislav Ulrich

    • krajské kolo v házené - chlapci (Sezimovo Ústí)

    • 21. 3. 2024
    • Ve středu 20. března bojovali chlapci ze 7. tříd v krajském kole v házené o postup na republikové finále v Liberci. Bohužel, to se nepodařilo, ale odnesli jsme si ze Sezimova Ústí krásné druhé místo.

     Naši školu reprezentovali Marek Lomský, Jakub Braný, Adam Vítek, Samuel Zmuda, Čeněk Janda, Denis Volf, Michal Vondruška, Šimon Karvánek, Matěj Maroušek a Adam Krejčí.

     Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

    • okresní kolo v házené (České Budějovice)

    • 8. 3. 2024
    • V úterý 5. března se naše škola zúčastnila okresního kola v házené. Zápasy se odehrály ve sportovní hale TJ Lokomotiva. Naši školu reprezentovalo 8 kluků a 11 dívek. Obě družstva svá utkání po velmi bojovných výkonech vyhrála a zajistila si tím postup do krajského kola, které se bude konat po jarních prázdninách. Chlapci budou hrát v Sezimovo Ústí, dívky pak ve Strakonicích. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v krajském kole.

      

     sestava dívky

     Nováková M., Majerská A., Vávrovská V., Lavičková E., Khorolets M., Stoličková N., Kvěchová T., Sodomková E., Kocourková L., Rachačová J., Černíková N.

      

     sestava chlapci

     Vítek A., Volf D., Maroušek M., Moravec M., Vondruška M., Zmuda S., Lomský M., Janda Č.

      

    • První místo z olympiády v anglickém jazyce má opět ZŠ Pohůrecká.

    • 7. 2. 2024
    • Eliška Lavičková ze střídy 7.C uspěla v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce.

     V konkurenci celkem 28 škol získala první místo.

     V tak zvané olympiádě z anglického jazyka vyhrála nejvyšší možný titul ve své kategorii. V kategorii žáků 8. - 9. tříd reprezentoval naši školu Adam Fišer z 9.D, který se umístil na sdíleném osmém až jedenáctém místě. Oběma reprezentantům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.