• Programování má smysl

    • 23. 2. 2023
    • Děti v dnešní době mají přístup k mnoha technologiím a výzvou pro vzdělávací instituce je naučit je, jak tyto technologie používat a co s nimi mohou vytvořit. Programování je důležitou součástí digitálního světa a děti, které se naučí programovat, získávají cenné dovednosti, které mohou být uplatněny v mnoha různých oblastech.

     Vyučování programování na hodinách informatiky umožňuje dětem nejen získat základní znalosti programování, ale také jim umožňuje vytvořit něco konkrétního. Například, když děti používají programování k ovládání světla, mohou vidět, jak jejich kód má reálný dopad na fyzický objekt.

     Takovéto aktivity mohou děti inspirovat k vytváření dalších projektů a podporují kreativitu a inovativní myšlení. Navíc, když děti vidí, že jejich kód má skutečný vliv, mohou se cítit motivovanější a sebevědomější při řešení dalších výzev.

     Uvedená fotografie je právě z jedné takové hodiny. 

      

     Mgr. Vratislav ULRICH

    • Zapojili jsme se do tříkrálové sbírky 2023

    • 9. 1. 2023
    • Naše děti se 6.ledna dobrovolně a radostně zapojily do celonárodní Tříkrálové sbírky 2023, vybrané peníze pomohou lidem v hmotné nouzi, rodinám s vážně nemocnými a hendikepovanými dětmi (nákup kompenzačních pomůcek, zajištění rehabilitačních pobytů aj.)Děkujeme všem zúčastněným dětem za jejich pěkné a srdečné koledování.

    • Vánoční podvečer na Pohůrce

    • 20. 12. 2022
    • Ve velmi staré knize, která pojednává o vánočních obyčejích, jsme se dočetli o tradici jménem Adventní vrch. Ten umí plnit dětská přání v době adventu. Není to však zadarmo. Je nutno splnit několik podmínek.

     Za prvé shromáždit mnoho lidí a dítek dobré vůle, za druhé ozdobit a rozsvítit vánoční stromky, u nich poté zazpívat vánoční koledy za doprovodu Jihočeských trubačů. Předposlední podmínka si žádá, aby děti prošly celou Ježíškovu stezku, kde prokáží, že znají ostatní vánoční zvyky. Na závěr žáčci vystoupají na Andělský vrch, kde sepíší svá přání. Přivolaní andělé tyto prosby vyplní.

      

     Rozhodli jsme se tento zapomenutý obyčej oživit dne 13. prosince 2022. Proti chladu, rýmě a prázdnému žaludku statečně bojovaly kuchařky, maminky, družinářky, jež nám s láskou a s úsměvem připravily báječné pohoštění na vánočním jarmarku. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc, účast a krásnou sváteční atmosféru, kterou jsme společně vytvořili.

     Pevně doufáme, že všechna přání dětí i dospělých budou vyslyšena…

    • Krajské kolo Logické olympiády - Krajské kolo

    • 2. 12. 2022
    • Nový úspěch naší školy:

     Soutěž: Krajské kolo Logické olympiády
     Kolo: Krajské kolo
     Umístění:

     4. listopadu se konalo krajské kolo Logické olympiády v Českých Budějovicích, kam se dostali také tři naši žáci Jan Musil ze 4.B, Vítek Chrást ze 4.C a Jan Polický z 8.C.

     Chlapci velice úspěšně reprezentovali naši školu a patří jim za to velký dík.

    • ZŠ Pohůrecká vyrazila za Mozartem

    • 28. 11. 2022
    • Mozartův rodný dům navštívili žáci osmých a devátých tříd ZŠ Pohůrecká během říjnové cesty do rakouského Salcburku. Následovala prohlídka Salcburského dómu a jízda zubačkou do pevnosti Hohensalzburg. Pěkné výhledy na vrcholky okolních alpských obrů bohužel halila všudypřítomná mlha.

     O to radostněji si naši osmáci a deváťáci užili už samostatnou prohlídku údajně nejkrásnější nákupní ulice v Rakousku tzv. Getreidegasse, neboli Obilné uličky, plné luxusních butiků světoznámých módních značek a tradičních řemeslných obchodů.

     Hlavní organizátorka této cesty paní učitelka Ivana Zemanová už připravuje další výpravy za poznáním Rakouska a také Německa.

    • Ceny obědů ve školní jídelně od 1.1.2023

    • 28. 11. 2022
    • Z důvodu rostoucích cen potravin, zachování kvality používaných surovin a plnění spotřebního koše (dle platné legislativy) jsme nuceni od 1.1.2023 přistoupit k navýšení ceny školních obědů.

     Nové ceny obědů dle kategorií:

     7-10 let     33,-Kč

     11-14 let     35,-Kč

     15 a více let     37,-Kč

     diety     39,-Kč.

     Žádáme tímto zákonné zástupce žáků o kontrolu nastavení výše limitů pro platby inkasem, případně o jejich navýšení (stravné na měsíc leden se strhává 15.12.2022).

      

    • OSLAVME SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI DOBRÝM SKUTKEM

    • 8. 11. 2022
    • 13. listopad je vyhlášen Světovým dnem laskavosti.

     Naše škola se do toho dne zapojí.

     Chcete-li se k nám přidat, udělat dobrý skutek, není nic jednoduššího.

     Letos jsme se rozhodli, že podpoříme nelehkou práci pěstounských rodin v Českých Budějovicích.

     Pěstounské rodiny nyní potřebují hlavně toto:

     • školní potřeby
     • oblečení pro děti ve velikostech 104 – 134, ne rifle

      

     Věci do sbírky můžete přinést v týdnu 7.-11.11.2022 do třídy 3.A, 5.B nebo na recepci školy.

     DĚKUJEME.

    • Cambridgeské zkoušky pro děti 2023 – FLYERS (8. - 9. ročníky)

    • 23. 10. 2022
    • Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro děti organizuje Britské centrum a jsou rozděleny do tří úrovní: STARTERS, MOVERS a FLYERS.

     Zkoušky se konají v prostorách Britského centra v Českých Budějovicích, zkoušejícími jsou certifikovaní lektoři a rodilí mluvčí. Cena zkoušky je pro letošní školní rok 1700,- Kč.

     Po absolvování zkoušky obdrží děti mezinárodní certifikát, který vydává univerzita v Cambridge.

     Od konce listopadu bude otevřen kurz přípravy ke zkouškám FLYERS – který je vhodný pro osmáky a deváťáky, případně šikovné sedmáky, samotné zkoušky jsou naplánovány na začátek května 2023.

     Děti se budou připravovat podle učebnic, které odpovídají požadavkům zkoušky (Get ready for Flyers), součástí přípravy jsou i zkušební testy. Časová dotace je celkem 20 hodin, cena za celý kurz 1700,- za celý kurz + učebnice 312,- Kč.

     Příprava bude probíhat 1x týdně – ve středu od 14:00. Kurz bude otevřen při počtu 5ti zájemců. Maximální počet dětí ve skupině je 10.

     Pro bližší informace o zkoušce Flyers a přípravném kurzu kontaktujte

     Šárka Bendová, MSc.

     (bendova@zspohurecka.cz, 387 011 821)

     Příhláška: Cambridge_Exams_Flyers_2023_Info_Prihlaska_SB.pdf​​​​​​​

     info: www.britskecentrum.cz

    • Halloweenská oslava bude letos 2. listopadu

    • 20. 10. 2022
    • Letošní deváťáci navazují na letitou tradici ZŠ Pohůrecká. Na středu 2. listopadu připravují oslavu Halloweenu. Pro své mladší spolužáky z druhého stupně připravují důmyslné soutěže a hudební show.

     Na akci se musí všichni účastníci předem registrovat. Registrační formuláře najdou všichni ve svých třídách.

     Čas a místo: STŘEDA 2. 11., 16:00-18:00, školní dvůr mezi pavilony.

     Podrobnosti si můžete přečíst v rozhovoru s organizátory z 9.B, který poskytli mladým novinářkám z Redakce Pohůrecká.

     https://redakce-pohurecka.webnode.cz/moda/

    • Cambridgeské zkoušky 2023

    • 13. 10. 2022
    • Také v letošním školním roce budeme připravovat děti na cambridgeské zkoušky. Bližší informace pro úroveň Starters (5. ročník) a Movers (6. a 7. ročník) Vám sdělí Mgr. Binterová (II. pavilon, 2. poschodí), pro úroveň Flyers (8. a 9. ročník) Š. Bendová, MSc. (I. pavilon, přízemí).
     Přihlášky ke zkouškám budou k dispozici u zmíněných vyučujících na začátku listopadu, příprava začne v prosinci. Předpokládaný termín zkoušek je v první polovině května 2023.

    • DŮLEŽITÁ INFORMACE - EXKURZE DO SALZBURGU

    • 29. 9. 2022
    • Z důvodu organizační změny ze strany dopravce se exkurze posouvá z úterý 18. 10. na STŘEDU 19.10. Pokud se někdo z přihlášených z důvodu změny termínu nemůže exkurze zúčastnit, ať dá co nejrychleji vědět p. uč. Zemanové. Jeho místo bude obsazeno náhradníkem.

    • Aktuálně - údržba webu/účtů/rozvrhů - 28.9. od 9:00 hod

    • 28. 9. 2022
    • Dne 28.9.2022 proběhne plánovaná údržba školního informačního systému. 

     - může se stát, že nebudou funkční učitelské účty

     - může se stát, že po nějaký čas nebude funkční rozvrh

     - budou smazány a vytvořeny nové účty pro žáky školy (přístupové údaje dostanou v nejbližších dnech od třídních učitelů)

     - předpokládaný konec údržby se odhaduje na 15:00 hodinu

      

    • Logická olympiáda - přihlášky spuštěny

    • 11. 9. 2021
    • REGISTRACE ŽÁKŮ - do 30. září 2022 - ODKAZ NA OFICIÁLNÍ STRÁNKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY

     vysvětlení k registraci:

     přihlašovací email - je email žáka (nebo rodiče), kterým se žák přihlašuje do soutěže a na který mu po registraci přijde vstupní heslo

     vstupní heslo - kód, který žák potřebuje pro vstup do soutěže

     Na emailovou adresu rodičů bude zaslána prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí pro účely soutěže, po potvrzení rodičem je žák zaregistrován do soutěže.

      

     ZÁKLADNÍ KOLO - probíhá online 

     kategorie A (3. - 5. ročník):  1. - 7. října 2022

     kategorie B (6. - 9. ročník):  8. - 14. října 2022 

     kategorie A1 (1.ročník) + kategorie A2 (2.ročník):  22. - 28. října 2022 

     V těchto dnech mohou účastníci absolvovat základní kolo ve škole, doma či jinde, kde je připojení k internetu.

     Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír a své logické myšlení.

     V okamžiku zahájení testu základního kola již nemůže účastník řešení testu přerušit. V případě technického přerušení se smí do systému znovu přihlásit a znovu řešit úlohy základního kola.

     Po uplynutí 30 minut se test automaticky ukončí a zvolené odpovědi jsou uloženy.

     Do krajského kola (pro kategorie A a B) postupuje v každé věkové kategorii 40 až 60 nejlepších soutěžících.

     Logická olympiáda  je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

      

      

     Mgr. Vratislav ULRICH

     - ředitelství školy