• Letní provoz školy + INFO

    • 27. 6. 2024
    • Úřední hodiny kanceláře v době letních prázdnin:

     Pondělí 8:00 - 12:00

     Středu 8:00 - 12:00

      

     Rodiče žáků devátých tříd, kteří v tomto školním roce dokončili základní povinnou školní docházku, mohou očekávat vrácení přebytku peněz ze školní pokladny. Tato refundace bude provedena v průběhu srpna. 

      

    • Den dětí

    • 14. 6. 2024
    • V úterý 11. 6. jsme měli dětský den. Na mnoha stanovištích se mohly děti vydovádět. Hasiči ze Suchého Vrbného přijeli novým hasičským autem, které mohly děti prozkoumat. Na stanovištích nám pomohli žáci devátých tříd. Počasí nám naštěstí přálo, tak jsme si krásně užili dopoledne.

    • Turisticko- environmentální pobyt Novohradsko

    • 11. 6. 2024
    • Děti z 6.C a 7.D se zúčastnily pobytu a programu na Novohradsku. Díky zajímavým aktivitám, které pro děti připravil pan Mgr. Tomáš Smrž ze sdružení Cassiopeia, se děti dozvěděly spoustu zajímavých informacích o historii a přírodě Novohradska. Během tří dnů pobytu si děti prohlédly Terčino údolí, navštívily město Nové Hrady, prohlédly si okolí hradu a zámku, vystoupily na Kraví horu, kde se mohly pokochat pohledem z rozhledny.

    • Doplatky ve školní jídelně

    • 10. 6. 2024
    • Rozhodnutím ředitelky školy se od června 2024 budou doplatky za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve výuce strhávat ze školní pokladny.

     Ředitelka školy
     Ing. Dana Walterová

    • Naši žáci se zúčastnili celorepublikové soutěže ve vaření.

    • 7. 6. 2024
    • Máme velkou radost, že můžeme sdílet úspěch našich talentovaných žáků, kteří se zúčastnili celorepublikové soutěže ve vaření. Naši žáci vzorně reprezentovali naši školu a jejich úsilí bylo odměněno. 

     Žáci nejenže prokázali své kuchařské dovednosti, ale také byli odměněni diplomy a krásnou stolní hrou, kterou si odnesli jako památku na tuto skvělou zkušenost. Jsme na ně velmi hrdí a děkujeme jim za jejich snahu a odhodlání.

    • Fyziologie lidského těla na PF JČU

    • 7. 6. 2024
    • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou JČU, na naší škole probíhá praktická výuka studentů. V polovině května byli naši žáci 8. tříd pozváni do prostor PF JČU. Studenti magisterského studia učitelství si pod vedením Mgr. Lukáše Rokose, Ph.D. pro děti připravili zajímavý program o biologii a fyziologii člověka. Pohůrečtí osmáci si mohli vyzkoušet práci s různými přístroji, které pomáhají zjišťovat některé základní životní funkce, navíc měli možnost zjistit svou krevní skupinu.

     Mgr. Lenka Ničková

    • Fyzika a Technika na Lanovce

    • 7. 6. 2024
    • Dárek k Mezinárodnímu dni dětí si připravila Katedra aplikované fyziky a techniky Predagogické faktulty JČU. Žáci druhého stupně se zúčastnili této akce již poněkolikáté. Děti mohly vidět a vyzkoušet si netradiční fyzikální pokusy a technické zajímavosti. Učitelé a studenti ochotně odpovídali na dotazy a vysvětlovali prováděné pokusy.

    • Naše škola na Digi Day: Soutěž v IT technologiích

    • 6. 6. 2024
    • Dne 4. 6. se naše škola zapojila do informatické soutěže Digi Day, která byla plná vzrušení a nových technologií. Na šesti stanovištích se žáci seznámili s různými oblastmi IT.

     1. Programování robotů Codey Rocky: Žáci programovali robota, aby projel stanovenou dráhu.
     2. Programování micro:bit: Na dalším stanovišti se věnovali programování mikrokontrolérů Micro:bit.
     3. Umělá inteligence: Třetí stanoviště zkoumalo umělou inteligenci a generování obrázků.
     4. 3D tisk: Čtvrté stanoviště se zaměřovalo na 3D tisk a tvorbu originálních zarážek do dveří.
     5. Grafický design a skenování: Páté stanoviště pracovalo s grafikou v programu Canva a vytvářelo plakáty.
     6. Kybernetická bezpečnost: Poslední stanoviště se zabývalo kybernetickou bezpečností a rozpoznáváním nástrah internetu.

     Nejlepšími účastníky soutěže byly Helena Tejmarová, Lucie Bícová a Blanka Toncarová, které výborně naprogramovaly Micro:bit a obsadily třetí místo. 

      

     Všem děkuji za skvěle odvedené výkony a vzornou reprezentaci naší školy.

    • POKOS - krajské kolo

    • 6. 6. 2024
    • V úterý 4. června proběhlo na Výstavišti v Českých Budějovicích krajské kolo branné soutěže POKOS (příprava občanů k obraně státu). Jako vítěz oblastního kola se soutěže zúčastnilo také družstvo žáků naší školy. Bojovalo se v osmnácti disciplínách, jako např.: plavba na raftu, hod granátem, překonání lanové překážky, zdravověda, uzlování, práce s mapou, střelba ze vzduchovky, vědomostní stanoviště, různé silové disciplíny (dřepy, kliky, sedy-lehy).

     V konkurenci osmnácti vybraných škol z celého Jihočeského kraje se družstvo našich žáků umístilo na krásném 6. místě.

     Školu reprezentovali Kateřina Radová, Magdaléna Svitáková, Tereza Politzerová, Adam Klocok, Matyáš Bystřický, Andrii Antipin, Pavel Zeman a Tomáš Bláha.

      

     Všem patří veliké poděkování za bojovnost a nasazení a za vzornou reprezentaci naší školy.

    • Talent Jihočeského kraje 2024

    • 31. 5. 2024
    •  

     Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos se konalo slavnostní setkání paní primátorky doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové s úspěšnými žáky českobudějovických základních škol.

     V obřadní síni českobudějovické radnice byli 22. května oceněni také úspěšní žáci naší školy - Emma Moravcová, Jan Musil a Jindřiška Zetochová.

     Všem oceněným srdečně blahopřejeme a jsme pyšní, že jsou žáky naší školy.

      

      

    • o Pohár primátorky - discgolf

    • 29. 5. 2024
    • V úterý 28. května proběhlo v areálu Stromovky třetí soutěžní kolo českobudějovických základních škol v rámci bojů  "o Pohár primátorky Českých Budějovic", tentokrát v discgolfu (sportovní disciplína, kde se používají létající disky - freesbee; cílem je dokončit hru na co nejmenší počet hodů). Účastnilo se devět škol, z nichž ta naše skončila na nepopulárním, ale hezkém čtvrtém místě

      

     Vyhrála ZŠ L.Kuby, druhé místo obsadila Dukelská, bronzový stupínek ZŠ Kubatova.

     Reprezentovali tito žáci:
     Za 8.D Lucie Bícová a Tomáš Benda, za 9.B Natálie Kopalová, za 9.C Tadeáš Podroužek, Honza Plch, Zdeněk Plch, Natálie Masopustová a Sára Nevoralová.

     V příštím školním roce nás čekají ještě stolní tenis a kuželky.

    • V Temelíně pohledem operátora primárního okruhu

    • 27. 5. 2024
    • V pátek 24. 5. 2024 se žáci 9. ročníků naší školy zúčastnili přednášky s následnou diskusí o Jaderné elektrárně Temelín s Mgr. Zdeňkem Michalčíkem, Ph.D., operátorem primárního okruhu JETE. Akce se konala na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

     Žáci se nejen dověděli, jak jaderná elektrárna funguje, co vše je potřeba k její realizaci, ale také jak je vše zabezpečeno proti různým kolizím či jaká opatření se musí dělat při případné havárii. Dověděli se také, co obnáší práce operátora primárního či sekundárního okruhu, jaká studia, školení a testy musí operátor podstupovat, jaká pravidla dodržovat apod. Zajímavé byly i informace o tom, jak se náročnost této profese promítá do osobního života operátora.

     Žáky beseda velmi zaujala, o čemž svědčí i množství položených dotazů z jejich strany. Pan doktor Michalčík se snažil bez ohledu na složitost všem k jejich spokojenosti odpovědět.

     Věříme, že byla beseda pro žáky zajímavá a přínosná a získané poznatky využijí ve svém dalším studiu či praxi. Zároveň doufáme, že se podaří obdobnou akci zorganizovat i v následujících letech.

    • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

    • 21. 5. 2024
    • Vážení rodiče prvňáčků 2024 - 25,

     srdečně Vás zveme na první rodičovskou schůzku se svou budoucí paní učitelkou. Schůzka se bude konat ve středu 19. 6. od 15:00 v budově, kde probíhal zápis do 1. třídy. Všechny potřebné informace najdete v den schůzky ve vestibulu této budovy. Pokud se schůzky nezúčastníte, všechny  informace se dozvíte 2.9..

     Budeme se na Vás těšit.

    • POKOS - okresní kolo

    • 24. 5. 2024
    • V pátek 24. května se žáci naší školy zúčastnili branně - vědomostní soutěže POKOS (příprava občanů k obraně státu). Pořadatelství se ujala ZŠ Grünwaldova v ČB a soutěž absolvovalo 11 týmů včetně dvou družstev naší školy. 


     Na soutěžící čekalo jedenáct disciplín a to konkrétně: poskytování první pomoci, transport raněného, vědomostní stanoviště (armáda ČR), hod granátem na cíl z lehu, hod granátem do dálky, člunkový běh, silová cvičení (kliky, dřepy, sed - lehy), střelba ze vzduchovky a práce s mapou a buzolou. 


     Z naší školy se zúčastnilo družstvo žáků z 9. ročníků ve složení Lucie Štěpáníková, Sára Nevoralová, Antonín Petrů, Adam Schneider, Kryštof Klíma a Jan Stehlík, kteří obsadili krásné šesté místo.

      
     Dále se zúčastnilo družstvo složené z žáků 8. ročníků, konkrétně Kateřina Radová, Magdaléna Svitáková, Tereza Politzerová, Adam Klocok, Matyáš Bystřický, Andrii Antipin a Tomáš Bláha,  kteří celou soutěž ovládli a díky jejich prvnímu místu postupují do krajského kola, které se koná v úterý 4. června na Výstavišti v ČB. 

     Všem patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

    • Školský pohár v Liberci - republikové finále

    • 21. 5. 2024
    • Ve dnech 15.-17. května se chlapci naší školy zúčastnili republikového finále Školského poháru v házené. Akce se konala až v dalekém Liberci a účastnilo se jí 12 nejlepších škol z celé republiky. Mezi touto velkou konkurencí se klukům podařilo vybojovat krásné 4. místo.


     Nejlepšími střelci týmu byli s 41 góly Denis Volf, s 38 Adam Krejčí, s 19 Adam Vítek. Devět gólů dal Michal Vondruška, 5 Adam Klocok, a 3 Čeněk Janda. Ale pochvalu za výbornou reprezentaci školy si zaslouží i ostatní členové týmu: Samuel Zmuda, Jakub Braný, Šimon Karvánek, Michael Moravec, Šimon Šenkýř a Matěj Maroušek. Bránu výborně střežil Marek Lomský.

     Moc klukům gratulujeme a jsme na ně pyšní.

    • Cambridgeské zkoušky 2024

    • 20. 5. 2024
    • Cambridgeské zkoušky 2024

     Ve druhém a třetím květnovém týdnu složilo 49 žáků naší školy mezinárodní cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Výsledky zkoušek budou známy na začátku července, slavnostní předání certifikátů se uskuteční v září 2024.

     Na snímku jsou děti po skončení zkoušky Starters.

      

    • Den pro školu

    • 20. 5. 2024
    • Ve čtvrtek 16. 5. a v pátek 17. 5. proběhla v 8. ročnících akce Den pro školu (akce pod záštitou České spořitelny, kdy školy mají možnost oslovit odborníky z různých zaměstnání a pozic a pozvat je na přednášku). Oslovili jsme pana Martina Brože (managing director), který během jedné vyučovací hodiny seznámil žáky s "budoucím životem"..., podle čeho si vybírat střední školu, jak se připravit a jak se chovat při pohovoru do zaměstnání, jak si dobře vybrat práci, kde získat  informace o zaměstnavateli, jaké schopnosti a dovednosti vyžaduje zaměstnavatel, proč je důležité umět jazyky...

     Hodina utekla velmi rychle, žáci si na konec připravili dotazy, které jim lektor zodpověděl. Doufáme, že si žáci odnesou z této akce co nejvíce informací. Podle zpětné vazby byli studenti spokojeni, budeme tedy pokračovat i příští rok. Máme v plánu oslovit i další odborníky.

     Děkujeme Martinu Brožovi za odvedenou práci.

    • o Pohár primátorky Českých Budějovic - fotbal

    • 15. 5. 2024
    • V úterý 15. května proběhlo v areálu SCM Složiště další soutěžní kolo dlouhodobé sportovní soutěže o Pohár primátorky Českých Budějovic, tentokrát ve fotbalu. Utkání se odehrála za krásného slunečného a větrného počasí a naši sportovci obsadili konečné 3. místo. Hrálo se 2 x 12 minut, začaly dívky, dohrávali chlapci.

      

     základní skupina

     Pohůrecká - Matice školské 1:1 (1:0, 0:1)

     Pohůrecká - Kubatova 2:0 (2:0, 0:0)

      

     skupina o 1.-3.místo

     Pohůrecká - Máj I 1:4 (1:0, 0:4)

     Pohůrecká - Grünwaldova 0:2 (0:1, 0:1)

      

     fotbalistky

     Štěpáníková Lucie, Nevoralová Sára, Masopustová Natálie, Vondrášková Veronika, Tesařová Isabelle, Zimmelová Tereza, Khorolets Mariia, Sedlická Klaudie

      

     fotbalisté

     Doseděl Jan, Kohout Lukáš, Dvořák Hynek, Liebl Martin, Odradovec Adam, Kocmich Tomáš, Bystřický Matyáš

      

     Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, obzvlášť bych ale vyzdvihl výkon Klaudie Sedlické, která vstřelila všechny naše branky a výkon chlapců, kteří odehráli turnaj bez střídání.

    • okresní kolo v dopravní soutěži

    • 13. 5. 2024
    • Ve čtvrtek 9. května se jako každý rok uskutečnila v areálu BESIPu Dopravní soutěž mladých cyklistů. Ze školního kola do oblastního se nominovaly dva týmy, aby se utkaly ve znalosti z pravidel silničního provozu, první pomoci, v jízdě zručnosti i jízdě po dopravním hřišti.

     Proto se během dubna pravidelně scházely a připravovaly pod vedením paní učitelky Heleny Pilbauerové.

     Mladšímu týmu složenému z Nely Rulíkové, Nikoly Sodomkové, Hynka Říhy a Jiřího Vacaty se podařilo ve velké konkurenci 16 družstev umístit na 2. místě. Ve starší kategorii soutěžili Tereza Kvěchová, Alexandr Filip, Maxim Císler a Valerie Vávrovská, ti dosáhli na 3. místo.

     Navíc Tereza Kvěchová získala cenu nejlepšího cyklisty ve starší kategorii.

      

     Děkujeme za krásnou reprezentaci školy.